WAKACYJNY RAJD ROWEROWY

23 Sierpnia 2016

W dniu 20 sierpnia odbył się Wakacyjny Rajd Rowerowy. 

Trasa rajdu przebiegała : Plac Dekerta - ul. Szkolna - ul. Okrzei - ul. Ogrodowa - ul. Dobrzyńska - Pólko - Rumiankowo - Ryszewek - Czarne - Teoderowo ( jezioro ) 

Długość trasy wynosiła 2 x 13 km. Dziękujemy wszystkim za tak licze uczestnictwo w rajdzie. 

Atrakcjami nad jeziorem było ognisko z kiełbaskami, kąpiel w jeziorze na prywatnej plaży oraz możliwość przejazdżki motorówką.

Podziękowania kierujemy do policjantów KPP w Lipnie, Urzędu Miejskiego w Lipnie, Lipnowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego za możliwość przejażdżki motorówką oraz dla Tomasza Jułga za udostępnienie plaży na czas pobytu nad jeziorem.

Więcej zdjęć znajduje się w zakładce Wakacyjny Rajd Rowerowy.
II LIPNOWSKI BIEG ULICZNY

15 Sierpnia 2016

Serdecznie zapraszamy na II LIPNOWSKI BIEG ULICZNY który odbędzie się 18.09.2016 r. o godz. 10.00 ( niedziela )

Zapisy oraz więcej informacji na stronie www.bieglipno16.chiptiming.pl 

 

 

 

 

 


 

 

INFORMACJA

11 Sierpnia 2016

W dniu 15.08 br. (  Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny ) Kryta Pływalnia i boisko wielofunkcyjne " Orlik " bedą zamknięte.

 

 

 

 

 


DNI LIPNA 2016

11 Sierpnia 2016

Z okazji Dni Lipna zapraszamy na Stadion Miejski w dniu 04.09.2016 r. od godz: 9.00 na dwa turnieje sportowe.

Turniej koszykówki ulicznej streetball - składy 3 osobowe

Turniej siatkówki plażowej - składy 2 osobowe

Zapisy pod numerem telefonu : 663 952 400

Ilość miejsc OGRANICZONA

Udział w turniejach jest BEZPŁATNY.

 

 


VI TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO

11 Sierpnia 2016

Serdecznie zapraszamy na VI TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO DLA DOROSŁYCH.

Turniej odbędzie się w dniu  28.08 2016r. ( niedziela ) o godz: 9:00 na kortach w Parku Miejskim im. Gabriela Narutowicza w kategorii Open + 18.

Zapisy pod numerem telefonu - Paweł Uzarski 663-952-400

Ilość miejsc ograniczona. 

 UDZIAŁ BEZPŁATNY 

 

 

 DNI LIPNA 2016

11 Sierpnia 2016

Zapraszamy serdecznie do udziału w święcie naszego miasta.

Szczegółowe informacje znajdują się na plakacie.

 

 

 

 

 


 

 

 


WAKACJE NA SPORTOWO

11 Sierpnia 2016

Z myślą o letnim wypoczynku MOSiR przygotował turnieje, które z pewnością będą cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Wszystkie zajęcia będą  odbywać się na " Orliku " ul. Szkolna. Zapisy na turnieje przyjmuje  Paweł Uzarski tel: 663 952 400 lub u animatorów na orliku.

Serdecznie zapraszamy.

 

 

 


WAKACYJNY RAJD ROWEROWY

28 Lipca 2016

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lipnie zaprasza wszystkich mieszkańców Lipna i okolic na " WAKACYJNY RAJD ROWEROWY " który odbędzie się 20 sierpnia 2016 r. ( sobota ) o godz. 9.00 

W rajdzie biorą udział osoby, które dokonały zgłoszenia na przygotowanej przez organizatora karcie zgłoszenia. Karty zgłoszenia są dostępne w biurze lub kasie MOSiR Lipno. 

Zapisy pod numerem telefonu 54/288 34 90 lub w biurze MOSiR w godzinach pn - pt 7.00 - 15.00

REGULAMIN „ WAKACYJNY RAJD ROWEROWY ”  - 20.08.2016 r.

 I.      CEL RAJDU 

 • Popularyzacja walorów przyrodniczych, krajobrazowych i architektonicznych

powiatu lipnowskiego

 • Promowanie aktywnego spędzania czasu.

 • Rozwijanie turystyki rowerowej.

 • Integracja społeczności lokalnej.

 • Popularyzacja przepisów ruchu drogowego w zakresie ruchu rowerów oraz zasad bezpiecznej jazdy na rowerze.II.      Organizator

Organizatorem jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lipnie

Adres: 87-600 Lipno, Pl. 11-go listopada 13 A

tel. 54/288 34 90

e-mail: mosir@umlipno.pl

www.mosirlipno.plIII.    Współorganizatorzy

 • Urząd Miasta Lipna

 • Komenda Powiatowa Policji w Lipnie

 

IV.   Termin rajdu : Rajd odbędzie się 20.08.2016 roku ( sobota )V.   Trasa rajdu

Trasa rajdu liczy 2 x 13 km . Rajd prowadzony jest na drogach zaliczanych do kategorii dróg miejskich, powiatowych oraz gminnych. Trasa rajdu przebiega drogami o niewielkich różnicach wzniesień.

Trasy rajdu:

START :

Lipno ( pl. Dekerta) – ul. Mickiewicza – ul. Staszica - ul. Pl. 11 – go Listopada -  ul. Dobrzyńska - Pólko – Rumiankowo – Ryszewek – Czarne – Teoderowo ( jezioro )

POWRÓT :

Teodorowo – Czarne – Ryszewek – Rumiankowo – Pólko – ul. Dobrzyńska – Pl. 11-go Listopada ( Basen )

VI.    Przebieg rajdu

1.   Zbiórka uczestników rajdu:

       - godz. 9.00 - zbiórka przed Urzędem Miasta – pl. Dekerta

W trakcie trwania rajdu planowane są krótkie postoje. 

2.   Meta rajdu:

 ok. Godz. 10.00 “ Plaża u Rybaka “

3.   Konkursy, Quizy, Grochówka

4.   Zakończenie rajdu:

  wyjazd wspólny uczestników rajdu z Teodorowa ok. godz. 13.00

 

VII.  Organizacja rajdu

 • Rajd przeznaczony jest dla wszystkich chętnych.

 • W rajdzie planuje się udział do 100 osób.

 • Rajd odbędzie się przy nieograniczonym ruchu drogowym.

 • Na czele każdej grupy stoi przewodnik, za którym poruszają się pozostali uczestnicy rajdu zorganizowani w kolumnach.

 • Nad bezpieczeństwem ruchu uczestników rajdu czuwają służby porządkowe.

 • Do każdej kolumny, liczącej do 15 uczestników rajdu, przypisana jest jedna osoba ze służby porządkowej.

 • Grupie towarzyszy samochód techniczny wyposażony w apteczkę i środki opatrunkowe, sprzęt gaśniczy oraz ratownik WOPR Lipno z ukończonym kursem kwalifikowanej pierwszej pomocy.

 • Rajd prowadzony będzie w tempie dostosowanym do możliwości uczestników rajdu.

 • Grupę zamyka osoba ze służb porządkowych

1.  W przypadku braku możliwości dalszej jazdy z powodu awarii lub innej przyczyny, uczestnik informuje organizatora (służbę porządkową) o tym fakcie i jest zabierany włącznie z rowerem przez samochód techniczny.

2.  Każdej grupie towarzyszy osoba posiadająca uprawnienia do udzielania pierwszej pomocy.

3.  Przypadki konieczności pomocy medycznej zgłaszane są organizatorowi (służbie porządkowej), który w zależności od potrzeb, albo udziela pomocy przedmedycznej, albo zwraca się o pomoc medyczną.

4.  Po zakończeniu rajdu, jego  uczestnicy udają się do domów indywidualnie, we własnym zakresie.

 

VIII. Warunki uczestnictwa

 • Uczestnictwo w rajdzie jest nieodpłatne.

 • W rajdzie biorą udział osoby, które dokonały zgłoszenia na przygotowanej przez organizatora karcie zgłoszenia. Zgłoszenia mogą być dostarczane osobiście do Biura MOSiR.

 • Osoba, która zadeklarowała opiekę nad niepełnoletnim uczestnikiem rajdu musi być uczestnikiem rajdu.

 • Zgłoszenia udziału w rajdzie przyjmowane są do 18 sierpnia 2016 roku.

 • Osoby dorosłe uczestniczą w rajdzie indywidualnie, a osoby niepełnoletnie pod opieką rodziców lub opiekunów. Organizator rajdu nie zapewnia opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami rajdu.

 • Każdy z uczestników rajdu bierze w nim udział na własną odpowiedzialność. Uczestnicy niepełnoletni biorą udział na całkowitą odpowiedzialność opiekunów prawnych.

 • Uczestnicy rajdu powinni zabrać ze sobą, na trasę rajdu, napoje.

 • Uczestnicy rajdu powinni być ubrani w sposób odpowiedni do warunków atmosferycznych w dniu rajdu. Zaleca się używanie podczas rajdu kasku ochronnego.

 • Każdy z uczestników rajdu powinien posiadać sprawny technicznie rower

1.  Uczestnicy rajdu nie mogą być pod wpływem alkoholu, ani jakichkolwiek innych środków odurzających.

2.  Uczestnicy rajdu zobowiązani są do zapoznania się z treścią regulaminu rajdu i jego stosowania.

 

IX.     Obowiązki uczestników rajdu

 • Przestrzeganie regulamin rajdu.

 • Stosowanie się do poleceń wydawanych przez kierownika rajdu, przewodnika grupy oraz poleceń wydawanych przez służby porządkowe.

 • Posiadanie niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach.

 • Poruszanie się na trasie rajdu zgodnie z zasadami określonymi w pkt. X.

 • Posiadanie sprawnego technicznie roweru.

 • Uczestniczenie w całym rajdzie, od startu do jego oficjalnego zakończenia.

 • Stosowanie się do zakazów:

 • Spożywania alkoholu i innych środków odurzających,

 • Używania otwartego ognia,

 • Poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych,

 • Posiadania i używania w trakcie trwania rajdu szklanych butelek, naczyń, itp. oraz

ostrych przedmiotów,

 • Wcześniejszego opuszczania rajdu bez powiadomienia przewodnika grupy.

 • Nie zaśmiecanie trasy rajdu i dbanie o środowisko naturalne.

 • Uwzględnienie, w miarę możliwości, zaleceń organizatora rajdu:

 • Zabrania na rajd telefonu komórkowego,

 • Używania w trakcie trwania rajdu kasku ochronnego,

 • Zabrania na rajd aparatu fotograficznego.

 

X. Zasady poruszania się na trasie rajdu 

 • Wszyscy uczestnicy rajdu poruszają się za przewodnikiem, w rzędzie.

 • Ruch odbywa się prawą strona drogi, w odległości 30-50 cm od jej krawędzi, a na

drogach leśnych i śródpolnych zachowuje się jedynie ruch prawostronny.

 • Należy jechać równo i spokojnie. Nie dopuszczalne jest tarasowanie drogi, jazda

równoległa i ciągłe zmiany pozycji, a także jazda bez trzymania kierownicy oraz

zdejmowanie stóp z pedałów.

 • Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o

możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej

zasygnalizowany.

 • Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno też wyprzedzać; szybkość

należy kontrolować przez hamowanie.

 • Wszelkie ewentualne naprawy sprzętu i inne sytuacje wymagające postoju

zawodników muszą odbywać się w miejscu powstałej awarii w sposób nie

utrudniający jazdy innym uczestnikom rajdu

 • Podczas postoju nie należy tarasować drogi.

 

XI.  Świadczenia organizatora na rzecz uczestników rajdu

 • Zapewnienie przewodnika prowadzącego przez trasę rajdu.

 • Zapewnienie bezpieczeństwa podczas trwania rajdu przez służby porządkowe.

 • Zabezpieczenie pomocy medycznej.

 • Zabezpieczenie w sprzęt gaśniczy.

 • Zapewnienie posiłku i napojów na mecie rajdu.

 • Zabezpieczenie transportu uczestnika rajdu wraz z rowerem w przypadku braku możliwości kontynuowania jazdy.XII.  Konkursy i nagrody

Na zakończenie rajdu rozegranych zostanie kilka konkurencji sprawnościowych dla uczestników rajdu.

 

XIII.   Postanowienia końcowe

 • Udział w rajdzie jest dobrowolny.

 • Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność, a niepełnoletni

na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych oraz opiekunów podczas

trwania rajdu.

 • Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa

podczas pokonywania trasy.

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie

trwania rajdu.

 • Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób

trzecich organizator nie odpowiada.

 • Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki

spowodowane przez uczestników rajdu w których brali oni udział.

 • Uczestnik rajdu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniowa akceptuje warunki

niniejszego Regulaminu.

 • Za skutki naruszenia przepisów ruchu drogowego i innych przepisów prawa

uczestnik odpowiada osobiście.

 • Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich

wizerunków w relacjach zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów.

 1. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do kierownika rajdu.

 2. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość

regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

3. Organizator ubezpiecza uczestników rajdu.

4. Osoba nie stosująca się do postanowień regulaminu może zostać przez kierownika rajdu

lub przewodnika grupy wykluczona z dalszego uczestnictwa w rajdzie.

5. Rajd w przypadku trudnych warunków atmosferycznych może zostać przełożony.
 

WAKACJE 2016

12 Lipca 2016

W pierwszym tygodniu wakacji na Orliku odbyły się zajęcia sportowe dla najmłodszych i turnieje sportowe.

 Zajęcia i turnieje cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży.

Wszystkie zajęcia i turnieje sportowe są rozgrywane na boisku wielofunkcyjnym " Orlik " na ul. Szkolnej.

Zapisy na zajęcia sportowe i turnieje przyjmuje Paweł Uzarski tel : 663 952 400 lub u animatorów na Orliku.

Więcej zdjęć znajduje się w zakładce Wakacje 2016. 

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ NA SALI FITNESS

1 Lipca 2016

Aktualny harmonogram na sali fitness.

 

 

 

 

 

 

 


 


« [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] »