TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ - 22 KWIECIEŃ 2015

23 Kwietnia 2015

W dniu 22.04 br. na boisku wielofunkcyjnym Orlik odbył się Turniej Piłki Nożnej, w którym udział wzięli uczniowie z gimnazjum.

Wyniki spotkań :

1. Team rafał - Beton i spółka 9 - 0

2. Team rafał - Opieka Lipno 2 - 1 

3. Opieka Lipno - Beton i spólka 11 -1 

Klasyfikacja końcowa :

I - Team rafał 6 pkt 11-1

II - Opieka Lipno 3 pkt 12-2

III - Beton i spółka 0 pkt 1-20

Serdecznie wszystkim gratulujemy i dziękujemy za udział w turnieju.

 


 

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ - 21 KWIECIEŃ 2015

22 Kwietnia 2015

W dniu wczorajszym odbył się na Orliku Turniej Piłki Nożnej, w którym udział wzięli uczniowie ze szkól podstawowych.

Wyniki spotkań :

1. Królewscy - Lipno Uks 2 - 1

2. Hajsownicy 3000 - Dzikie Chrzany 0 - 0

3. Lipno Uks - Hajsownicy 3000 0 - 3

4. Dzikie Węże - Królewscy 1 - 0

5. Hajsownicy 3000 - Dzikie Węże 0 - 1

6. Dzikie Chrzany - Lipno Uks 0 - 1

7. Dzikie Węże - Dzikie Chrzany 2 - 0

8. Królewscy - Hajsownicy 3000 0 - 1

9. Dzikie Chrzany - Królewscy 0 - 0

10. Lipno Uks - Dzikie Węże 0 -2

Klasyfikacja końcowa :

I - Dzikie Węże 12 pkt 6-0

II - Hajsownicy 3000 7 pkt 4-1

III - Królewscy 4 pkt 2-3

IV - Lipno Uks 3 pkt 2-7

V - Dzikie Chrzany 2 pkt 0-3

Serdecznie wszystkim gratulujemy i dziękujemy za udział w turnieju.

Już dziś zapraszamy na kolejny turniej gdzie zmierzą się uczniowie szkół gimnazjalnych.

 

 


 

WIOSENNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

17 Kwietnia 2015

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lipnie zaprasza na " Wiosenny Turniej Piłki Nożnej ". 

Turnieje odbędą się na boisku wielofunkcyjnym " Orlik " w dwóch kategoriach wiekowych :

- 21.04.2015 r. ( wtorek ) - Szkoły Podstawowe godz. 17.00

- 22.04.2015 r. ( środa ) - Gimnazjum godz. 17.00


Informacje i zgłoszenia przyjmowane są pod numerem tel. 663 952 400 - Paweł Uzarski lub na Orliku. 

 


ZAPRASZAMY NA RAJD ROWEROWY

13 Kwietnia 2015

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lipnie zaprasza wszystkich mieszkańców Lipna na " WIOSENNY RAJD ROWEROWY " który odbędzie się 24.04.2015 roku ( piątek ) o godz: 9:00

W rajdzie biorą udział osoby, które dokonały zgłoszenia na przygotowanej przez organizatora karcie zgłoszenia. Karty zgłoszenia są dostępne w biurze lub kasie MOSiR Lipno.  Zgłoszenia muszą  być dostarczane osobiście do biura lub kasy MOSiR Lipno do dnia 22.04.2015 roku ( środa )

Wiecej informacji : Instruktor Sportu - Paweł Uzarski tel. 663 952 400

 

 


 

 

 

REGULAMIN RAJDU

13 Kwietnia 2015

REGULAMIN „ WIOSENNEGO RAJDU ROWEROWEGO ”  - 24.04.2015 roku

 I.      CEL RAJDU 

 1. Popularyzacja walorów przyrodniczych, krajobrazowych i architektonicznych powiatu lipnowskiego
 2. Promowanie aktywnego spędzania czasu.
 3. Rozwijanie turystyki rowerowej.
 4. Integracja społeczności lokalnej.
 5. Popularyzacja przepisów ruchu drogowego w zakresie ruchu rowerów oraz zasad bezpiecznej jazdy na rowerze.

 

 

II.      Organizator

Organizatorem „Wiosennego Rajdu Rowerowego” jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lipnie

Adres: 87-600 Lipno, pl. 11-go listopada 13a

tel. 54/288 34 90

e-mail: mosir@umlipno.pl

www.mosirlipno.pl

 

Kierownik Rajdu: Jan Jagliński ( PTTK ) – tel. 600 391 119

 

III.    Współorganizatorzy

 

 • Urząd Miasta Lipna
 • Komenda Powiatowa Policji w Lipnie
 • PTTK – oddział w Lipnie

 

IV.   Termin rajdu : Rajd odbędzie się 24.04.2015 roku (piątek)

 

 

V.   Trasa rajdu

Trasa rajdu liczy 15 km. Rajd prowadzony jest na drogach zaliczanych do kategorii dróg miejskich, powiatowych oraz gminnych. Trasa rajdu przebiega drogami o niewielkich różnicach wzniesień.

Trasy rajdu:

START :

Lipno ( pl. Dekerta) – ul. Mickiewicza – ul. Sierakowskiego - ul. Ośmiałowska -  Biskupin – Ośmiałowo - Komorowo

POWRÓT :

 Komorowo – Maliszewo – ul. Nieszawska – ul. Sierakowskiego – Pl. 11-go Listopada ( Basen )

VI.    Przebieg rajdu

 

1.   Zbiórka uczestników rajdu:

          - godz. 9.00 - zbiórka przed Urzędem Miasta – pl. Dekerta

W trakcie trwania rajdu planowane są krótkie postoje.

 

2.   Meta rajdu:

–  ok. godz. 10.00 Leśniczówka Komorowo

 

3.   Konkursy, Quizy, Ognisko

 

4.   Zakończenie rajdu:

–  wyjazd wspólny uczestników rajdu z Leśniczówki ok. godz. 12.00

 

 

 

VII.  Organizacja rajdu

 

 1. Rajd przeznaczony jest dla szkół podstawowych ( klasy 4-6 ) i gimnazjalnych + osoby dodatkowe o ograniczonej liczbie uczestników.
 2. W rajdzie planuje się udział do 60 osób.
 3. Rajd odbędzie się przy nieograniczonym ruchu drogowym.
 4. Na czele każdej grupy stoi przewodnik, za którym poruszają się pozostali uczestnicy rajdu zorganizowani w kolumnach.
 5. Nad bezpieczeństwem ruchu uczestników rajdu czuwają służby porządkowe.
 6. Do każdej kolumny, liczącej do 15 uczestników rajdu, przypisana jest jedna osoba ze służby porządkowej.
 7. Grupie towarzyszy samochód techniczny wyposażony w apteczkę i środki opatrunkowe oraz sprzęt gaśniczy.
 8. Rajd prowadzony będzie w tempie dostosowanym do możliwości uczestników rajdu.
 9. Grupę zamyka osoba ze służb porządkowych

10.  W przypadku braku możliwości dalszej jazdy z powodu awarii lub innej przyczyny, uczestnik informuje organizatora (służbę porządkową) o tym fakcie i jest zabierany włącznie z rowerem przez samochód techniczny.

11.  Każdej grupie towarzyszy osoba posiadająca uprawnienia do udzielania pierwszej pomocy.

12.  Przypadki konieczności pomocy medycznej zgłaszane są organizatorowi (służbie porządkowej), który w zależności od potrzeb, albo udziela pomocy przedmedycznej, albo zwraca się o pomoc medyczną.

13.  Po zakończeniu rajdu, jego  uczestnicy udają się do domów indywidualnie, we własnym zakresie.

 

VIII. Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnictwo w rajdzie jest nieodpłatne.
 2. W rajdzie biorą udział osoby, które dokonały zgłoszenia na przygotowanej przez organizatora karcie zgłoszenia. Zgłoszenia mogą być dostarczane osobiście do Biura MOSiR.
 3. Osoba, która zadeklarowała opiekę nad niepełnoletnim uczestnikiem rajdu musi być uczestnikiem rajdu.
 4. Zgłoszenia udziału w rajdzie przyjmowane są do 22 kwietnia 2015 roku.
 5. Osoby dorosłe uczestniczą w rajdzie indywidualnie, a osoby niepełnoletnie pod opieką rodziców lub opiekunów. Organizator rajdu nie zapewnia opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami rajdu.
 6. Każdy z uczestników rajdu bierze w nim udział na własną odpowiedzialność. Uczestnicy niepełnoletni biorą udział na całkowitą odpowiedzialność opiekunów prawnych.
 7. Uczestnicy rajdu powinni zabrać ze sobą, na trasę rajdu, napoje.
 8. Uczestnicy rajdu powinni być ubrani w sposób odpowiedni do warunków atmosferycznych w dniu rajdu. Zaleca się używanie podczas rajdu kasku ochronnego.
 9. Każdy z uczestników rajdu powinien posiadać sprawny technicznie rower

10.  Uczestnicy rajdu nie mogą być pod wpływem alkoholu, ani jakichkolwiek innych środków odurzających.

11.  Uczestnicy rajdu zobowiązani są do zapoznania się z treścią regulaminu rajdu i jego stosowania.

 

IX.     Obowiązki uczestników rajdu

 1. Przestrzeganie regulamin rajdu.
 2. Stosowanie się do poleceń wydawanych przez kierownika rajdu, przewodnika grupy oraz poleceń wydawanych przez służby porządkowe.
 3. Posiadanie niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach.
 4. Poruszanie się na trasie rajdu zgodnie z zasadami określonymi w pkt. X.
 5. Posiadanie sprawnego technicznie roweru.
 6. Uczestniczenie w całym rajdzie, od startu do jego oficjalnego zakończenia.
 7. Stosowanie się do zakazów:
 • spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
 • używania otwartego ognia,
 • poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych,
 • posiadania i używania w trakcie trwania rajdu szklanych butelek, naczyń, itp. oraz ostrych przedmiotów,
 • wcześniejszego opuszczania rajdu bez powiadomienia przewodnika grupy.

 9. Nie zaśmiecanie trasy rajdu i dbanie o środowisko naturalne.

 10. Uwzględnienie, w miarę możliwości, zaleceń organizatora rajdu:

 • zabrania na rajd telefonu komórkowego,
 • używania w trakcie trwania rajdu kasku ochronnego,
 • zabrania na rajd aparatu fotograficznego.

 

X. Zasady poruszania się na trasie rajdu 

 1. Uczestnicy rajdu poruszają się zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
 2. Wszyscy uczestnicy rajdu poruszają się za przewodnikiem, w rzędzie.
 3. Ruch odbywa się prawą strona drogi, w odległości 30-50 cm od jej krawędzi, a na drogach leśnych i śródpolnych zachowuje się jedynie ruch prawostronny.
 4. Jadąc rzędem należy zachować odległość między rowerami co najmniej 5 m, a przy zjazdach - 10 m.
 5. Należy jechać równo i spokojnie. Nie dopuszczalne jest tarasowanie drogi, jazda równoległa i ciągłe zmiany pozycji, a także jazda bez trzymania kierownicy oraz zdejmowanie stóp z pedałów.
 6. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.
 7. Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno też wyprzedzać; szybkość należy kontrolować przez hamowanie.
 8. Wszelkie ewentualne naprawy sprzętu i inne sytuacje wymagające postoju zawodników muszą odbywać się w miejscu powstałej awarii w sposób nie utrudniający jazdy innym uczestnikom rajdu
 9. Podczas postoju nie należy tarasować drogi.

 

XI.  Świadczenia organizatora na rzecz uczestników rajdu

 1. Zapewnienie przewodnika prowadzącego przez trasę rajdu.
 2. Zapewnienie bezpieczeństwa podczas trwania rajdu przez służby porządkowe.
 3. Zabezpieczenie pomocy medycznej.
 4. Zabezpieczenie w sprzęt gaśniczy.
 5. Zapewnienie posiłku i napojów na mecie rajdu.
 6. Zabezpieczenie transportu uczestnika rajdu wraz z rowerem w przypadku braku możliwości kontynuowania jazdy.
 7. Organizacja konkursów z nagrodami dla uczestników rajdu.

 

XII.  Konkursy i nagrody

Na zakończenie rajdu rozegranych zostanie kilka konkurencji sprawnościowych dla uczestników rajdu.

 

XIII.   Postanowienia końcowe

 1. Udział w rajdzie jest dobrowolny.
 2. Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność, a niepełnoletni na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych oraz opiekunów podczas trwania rajdu.
 3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania rajdu.
 5. Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.
 6. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki spowodowane przez uczestników rajdu w których brali oni udział.
 7. Uczestnik rajdu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniowa akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 8. Za skutki naruszenia przepisów ruchu drogowego i innych przepisów prawa uczestnik odpowiada osobiście.
 9. Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów.

 10. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do kierownika rajdu.

 11. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

 12. Organizator ubezpiecza uczestników rajdu.

 13. Osoba nie stosująca się do postanowień regulaminu może zostać przez kierownika rajdu lub przewodnika grupy wykluczona z dalszego uczestnictwa w rajdzie.

 14. Rajd w przypadku trudnych warunków atmosferycznych może zostać przełożony.

 

ORGANIZATOR – MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJ W LIPNIE 

 


BIEGANIE - CZYLI NAJPROSTSZĄ FORMA RUCHU

10 Kwietnia 2015

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na kolejne Spotkanie Biegowe które odbędzie się 14.04.2015 r ( wtorek ) o godz: 17:30 na bieżni tartanowej przy Szkole Podstawowej nr 3

Obok marszu bieganie jest najprostszą, niewymagająca specjalnej techniki ani dużego nakładu środków finansowych formą ruchu. Prawie każda forma ruchu posiada dobroczynny wpływ na funkcjonowanie naszego organizmu, a zwłaszcza korzystnie wpływa :

- na układ krążenia i stan naczyń krwionośnych,

- obniża poziom cholesterolu, 

- usuwa stres i stany napieć zapobiegając tym samym możliwym skutkom ubocznym w postacji np. depresji,

- reguluje przemianę materii i niesie ze soba wiele innych korzyści, które krótko mówiąc pomagają utrzymać nasze zdrowie na odpowiednio dobrym poziomie. 

Uprawianie biegania jest doskonałą szansą na zawarcie nowych znajomości, poznanie osób o podobnych zainteresowaniach, inspirujących do działania. Zajęcia są BEZPŁATNE

Serdecznie zapraszamy

 


VII KOLEJKA PŁYWACKIEJ LIGI MISTRZÓW

1 Kwietnia 2015

W dniu 26.03 br odbyła się 7 kolejka z cyklu Pływacka Liga Mistrzów.

Wyniki znajdują się w zakładce Pływacka Liga Mistrzów, już dziś zapraszamy na następną kolejkę która odbędzie się 29.04.2015r. ( środa ) o godz. 11:30 Serdecznie zapraszamy 

 

 


 

 

LIPNO BIEGA

30 Marca 2015

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lipnie zaprasza aktywnych biegaczy, oraz wszystkich, którzy chcieliby zacząć biegać na spotkanie biegowe ( zajęcia BEZPŁATNE ) które odbędzie się 7 kwietnia o godz.17.30  na bieżni tartanowej przy Szkole Podstawowej nr 3.

Więcej informacji pod numerem tel. 663 952 400

 

 

 

 

 


 

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

27 Marca 2015

Najserdeczniejsze życzenia na zbliżające się święta Wielkanocy.

Dużo zdrowia, radości, pogody ducha, smacznej święconki i mokrego poniedziałku !

życzy Dyrektor i Pracownicy MOSiR w Lipnie.

 

 

 


PRZERWA ŚWIĄTECZNA - OBIEKTY MOSiR W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM

27 Marca 2015

Uprzejmie informujemy :

- w dniach 1-3 kwietnia 2015 roku Basen będzie otwarty w godz. 13.00 - 20.00,

- w dniach 4-6 kwietnia 2015 roku Basen będzie zamknięty,

- w dniu 7 kwietnia 2015 roku Basen bedzie otwarty w godz. 13.00 - 20.00,

- w dniach 4-6 kwietnia 2015 roku Boisko Wielofunkcyjne Orlik będzie zamknięte.

 

 « [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] »