II LIPNOWSKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI

9 Października 2015

Serdecznie zapraszamy na II LIPNOWSKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI który odbędzie się 08.11.2015 r. godz: 10.00 ( niedziela )

Zapisy do 31.10.2015 r.

Udział w biegu jest BEZPŁATNY

Zgłoszenia w biurze MOSiR Lipno lub pod numerem telefonu 663 952 400 

W biegu będzie prowadzona oddzielna klasyfikacja dla kobiet i mężczyzn. 

Zwycięzcy miejsc 1 - 3 otrzymają pamiątkowe puchary.

Wszyscy uczestnicy którzy wezmą udział w biegu otrzymają pamiątkowe medale.  

Puchary otrzymają również najmłodszy i najstarszy uczestnik biegu.

Każdy uczestnik biegu otrzyma DARMOWE wejście na Basen ( do wykorzystania w sobotę lub niedzielę ).

 

REGULAMIN '' II LIPNOWSKIEGO BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI '' ORGANIZOWANEGO W DNIU 08.11.2015 r.I. Organizatorzy i współorganizatorzy: 

Urząd Miasta Lipna, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lipnie.

II. Cel 

1. Promocja Miasta Lipna.

2. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy rekreacji.

3. Promocja aktywności wśród mieszkańców regionu.

III. Termin i miejsce

1. Bieg rekreacyjny odbędzie się w dniu 08 listopada 2015 r. ( niedziela )

2. Start biegu o godz. 10.00

3. Punkt startowy ( szpital ) czynny od 8.30 – 09.50 

IV. Trasa biegu

 • Start – Szpital ul. Nieszawska

 • ul. Ekologiczna

 • Bulwar im. Poli Negri

 • ul .Szkolna

 • Park Miejski – Meta

   

 1.  V. Uczestnictwo

   

  1. Udział w biegu jest BEZPŁATNY. Każdy uczestnik biegu otrzyma DARMOWE wejście na Basen ( do wykorzystania w sobotę lub w niedzielę ).

2. W biegu rekreacyjnym na ok 5 km prawo startu mają zawodnicy bez względu na wiek.

 3. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.

4. Każdy uczestnik musi podpisać oświadczenie, że w biegu startuje na własną odpowiedzialność i zapoznał się z regulaminem.

5. W biurze zawodów zawodnicy otrzymają numer startowy.

VI. Limit czasu

1. Obowiązuje limit czasowy biegu który wynosi 1 godzinę na pokonanie trasy. Po upływie limitu czasowego osoby znajdujące się na trasie zobowiązane są do przerwania biegu ( kontynuacja biegu na własną odpowiedzialność ).

VII. Zgłoszenia

 1. Zapisy :

  - ograniczona ilość uczestników ( 150 osób ) decyduje kolejność zgłoszeń.

- zapisy do 31.10.2015 r. 

- zgłoszenia w biurze MOSiR Lipno.

- Paweł Uzarski tel. 663 952 400VIII. KLASYFIKACJA KOŃCOWA

1. W biegu będzie prowadzona oddzielna klasyfikacja kobiet i mężczyzn.

IX.NAGRODY

1. Zwycięscy miejsc od 1 - 3 otrzymają pamiątkowy puchar.

2. Wszyscy uczestnicy którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowy medal.

3. Puchar dla najmłodszego i najstarszego uczestnika biegu.

4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w zakresie zasad nagradzania.

X. Postanowienia końcowe

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania imprezy bez podania przyczyny.

2. Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów.

3. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzygają Organizatorzy.

4. Każdy uczestnik biegu ma obowiązek zapoznać się z regulaminem i przestrzegać jego treści.

5. Każdy uczestnik musi wypełnić i podpisać formularz zgłoszeniowy.

6. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatorów na potrzeby biegu.

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników biegu wywiadu i robienia zdjęć oraz filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystywanie w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz inne potrzeby komercyjne.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu.

9. Zawodnicy uczestniczą w biegu na swoją odpowiedzialność. Za działania odpowiadają według przepisów Kodeksu Cywilnego i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.

10. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych i jakiegokolwiek rodzaju używek.

11. Zawodnikom startującym zabrania się zażywania wyżej wymienionych środków oraz substancji zarówno przed biegiem, jak w jego trakcie, pod karą wykluczenia z biegu. W przypadku stwierdzenia naruszenia powyższego zakazu, Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wykluczenia zawodnika z udziału w biegu.

12. W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia przez zawodnika wyznaczonej trasy, zostanie on zdyskwalifikowany.

13. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.

14. Zawodnicy powinni posiadać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości. 

15. Osobę niepełnoletnią zgłasza osobiście rodzic lub prawny opiekun i ponosi pełną odpowiedzialność za jej start.

16. Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie trwania biegu.

17. Protesty można zgłaszać w biurze zawodów do 15 minut po zakończeniu biegu.

18. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Dyrektor Biegu po konsultacji z sędzią biegu.

19. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie o których winien poinformować przed rozpoczęciem biegu.

20. Organizator zapewnia ubezpieczenie grupowe.Dyrektor Biegu                                                                                                Sędzia Biegu          

Krzysztof Spisz                                                                                                Paweł Uzarski
 


 KOMUNIKAT - LIPNOWSKA AMATORSKA LIGA PIŁKI SIATKOWEJ

7 Października 2015

W dniu dzisiejszym (07.10) została ZAMKNIĘTA lista drużyn LIPNOWSKIEJ AMATORSKIEJ LIGI PIŁKI SIATKOWEJ. 

Spotkanie organizacyjne kapitanów drużyn odbędzie się 20.10.2015 r. o godz: 17.00 na Krytej Pływalni w Lipnie.

 

 


25 PAŹDZIERNIKA BR. ROZPOCZYNAMY ROZGRYWKI LIPNOWSKIEJ AMATORSKIEJ LIGI PIŁKI SIATKOWEJ 2015

1 Października 2015

Już 25 października rusza kolejna edycja Lipnowska Amatorska Liga Piłki Siatkowej. Wszystkie zainteresowane drużyny, które wyrażą chęć wzięcia udziału w lidze proszone są o kontakt z Pawłem Uzarskim (tel. 663 952 400).

W rozgrywkach uczestniczą zespoły, które w terminie złożą formularz zgłoszeniowy w Biurze MOSiR.

Zespoły złożone są z maksymalnie 15 zawodników, którzy ukończyli 18 rok życia i nie podlegali rejestracji w PZPS w obecnym sezonie 2015/2016 ( III liga i wyżej ).

Każdy zawodnik może reprezentować tylko jedna drużynę i nie ma możliwości zmiany drużyny po rozpoczęciu rozgrywek.

Termin zgłoszenia: DO 18 PAŹDZIERNIKA 2015 roku.

ILOŚĆ DRUŻYN OGRANICZONA ( decyduje kolejność zgłoszeń ).

Wpisowe: Wpisowe za udział w rozgrywkach wynosi 150 zł od każdej drużyny, przeznaczone jest na pokrycie kosztów organizacyjnych ligi. Po terminie zgłoszenia wpisowe należy wpłacić na konto Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji lub w kasie MOSiR-u, pl. 11 listopada 13 a – w zależności od wybrania przez drużynę formy płatności ( przelew, gotówka ).

 


 

 


RAJD ROWEROWY Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA BEZ SAMOCHODU

28 Września 2015

25 września 2015 r. odbył się zorganizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lipnie " Rajd Rowerowy z okazji Światowego Dnia Bez Samochodu ".

Na starcie pojawiło się blisko 150 uczestników, którzy po udzieleniu instruktażu, kilka minut po godzinie dziesiątej, w eskorcie policji spod Urzędu Miasta wyruszyli do Komorowa. W Komorowie w leśniczówce dla wszystkich uczestników był zorganizowany posiłek. Na uczestników czekały konkursy rowerowe i quizy z przepisów ruchu drogowego przeprowadzone przez policję.

Dziękujemy wszystkim za tak liczne uczestnictwo w rajdzie.

Podziękowania kierujemy do policjantów KPP w Lipnie, Urzędu Miejskiego w Lipnie oraz dla leśniczego pana Krzysztofa Stępczyńskiego.

Więcej zdjęć z rajdu można znaleźć w galerii " Rajd Rowerowy z okazji Światowego Dnia Bez Samochodu ". 

 

RAJD ROWEROWY Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA BEZ SAMOCHODU

23 Września 2015

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lipnie zaprasza wszystkich mieszkańców Lipna i okolic na " RAJD ROWEROWY Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA BEZ SAMOCHODU " który odbędzie się 25 września 2015 r. ( piątek ) o godz. 10.00 

W rajdzie biorą udział osoby, które dokonały zgłoszenia na przygotowanej przez organizatora karcie zgłoszenia. Karty zgłoszenia są dostępne w biurze lub kasie MOSiR Lipno.  Zgłoszenia muszą  być dostarczane osobiście do biura lub kasy MOSiR Lipno do dnia 24.09.2015 r. 

Więcej informacji : Instruktor Sportu - Paweł Uzarski tel. 663 952 400

 

 

 


 

 


I LIPNOWSKI BIEG ULICZNY

21 Września 2015

Klasyfikacja pierwszej „setki” I LPNOWSKIEGO BIEGU ULICZNEGO 20.09.2015r.

 

Lp

Nazwisko i Imię

 

 

1

Poczwardowski Kamil

51

Wąsewicz Radosław

2

Waśkiewicz Sebastian

52

Sztubecki Rafał

3

Wiśniewski Piotr

53

Chełmiński Michał

4

Świder Dawid

54

Sadowska Katarzyna

5

Jaworski Daniel

55

Pałaszyński Jacek

6

Bojanowski Tomasz

56

Ott Paweł

7

Gabryelski Marcin

57

Ostrowska Patrycja

8

Klein Łukasz

58

Kórnatowski Alan

9

Mroczkowski Michał

59

Ciećwierz Szymon

10

Wendland Mateusz

60

Głab Magdalena

11

Stankiewicz Dariusz

61

Spisz Krzysztof

12

Perkowski Rafał

62

Sentkowski Marian

13

Trzciński Mariusz

63

Tężycka Aleksandra

14

Rzymski Jakub

64

Mielczarek Michał

15

Pawłowski Piotr

65

Strzelecka Anna

16

Olszewski Adam

66

Łykowski Waldemar

17

Kostanicki Adam

67

Stankiewicz Katarzyna

18

Śliwiński Artur

68

Waśkiewicz Tomasz

19

Łukaszewski Jarosław

69

Zakrzewski Kacper

20

Mucha Aleksander

70

Sikorski Łukasz

21

Sztolcman Piotr

71

Woźniak Mariusz

22

Żuchowski Józef

72

Czerwiński Norbert

23

Lewkowicz Arkadiusz

73

Złakowska Ewelina

24

Turalska Aneta

74

Zajączkowski Marek

25

Wiśniewski Jakub

75

Kowalski Maciej

26

Świerczyński Rafał

76

Naklicka Karolina

27

Radke Szymon

77

Lewicki Jarosław

28

Żuchowska Joanna

78

Lewandowski Paweł

29

Poczwardowski Marek

79

Polachowska Agnieszka

30

Kuchnicka Katarzyna

80

Jankowska Klaudia

31

Mysera Cezary

81

Kruszewski Roman

32

Żuchowska Anna

82

Szydłowska Renata

33

Kołodziejski Łukasz

83

Fortuniak Krzysztof

34

Lewicki Piotr

84

Fydrych Jerzy

35

Majda Patryk

85

Cymerman Mateusz

36

Sztypka Konrad

86

Wisniewski Rafał

37

Makowska Wioletta

87

Kowalski Przemysław

38

Witczak Ola

88

Waśkiewicz Szymon

39

Stępczyński Maciej

89

Lorenc Elżbieta

40

Lewkowicz Kamil

90

Grzywaczewska Justyna

41

Świerczynski Paweł

91

Szkodziński Arkadiusz

42

Jakubowski Łukasz

92

Spisz Mariusz

43

Denkiewicz Jacek

93

Zachacz Miłosz

44

Białobłocki Marek

94

Brzeźiński Piotr

45

Steckiewicz Edmund

95

Badalski Piotr

46

Bednarski Damian

96

Chełmiński Grzegorz

47

Nowacka Anna

97

Bojar Adrian

48

Tomaszewski Mateusz

98

Markiewicz Anna

49

Rzymska Weronika

99

Damski Robert

50

Brunowicz Grzegorz

100

Poczwardowska Anita

I LIPNOWSKI BIEG ULICZNY ZA NAMI

21 Września 2015

Po całkowitym podliczeniu okazało się, że w imprezie wzięło udział 226 uczestników ( 250 zapisało się ).

Klasyfikacja mężczyzn :

I miejsce Kamil Poczwardowski - Sierpc

II miejsce Sebastian Waśkiewicz - Lipno

III miejsce Piotr Wiśniewski - Płomiany

 

Klasyfikacja kobiet :

I miejsce Aneta Turalska - Sierpc

II miejsce Joanna Żuchowska - Plonne

III miejsce Katarzyna Kuchnicka - Rypin

 

Najlepszy ratownik WOPR został Jakub Rzymski z Lipna a najlepszą ratowniczką WOPR została Aneta Turalska z Sierpca.

Najstarszym uczestnikiem został Jan Majewski z Torunia ( 70 lat ) a najmłodszą uczestniczką została Zuzia Szychulska (11 miesięcy ).

Najlepszym uczestnikiem z Lipna został Sebastian Waśkiewicz a najlepszą uczestniczką z Lipna została Wioletta Makowska. 

Zwycięzcami byli wszyscy... niektórzy pokonali swoje słabości i im należy się wielki szacunek.

Dziękujemy raz jeszcze za tak liczne przybycie i zapraszamy na kolejne biegi organizowane przez MOSiR Lipno.

Podczas trwania imprezy prowadziliśmy akcję z fundacją na rzecz odzysku aluminiowych puszek po napojach RECAL dostarczyła dla uczestników biegu napoje izotoniczne TAFISA 2015.  Przez cały czas trwania imprez będzie prowadzona zbiórka pustych puszek po napojach, które trafią do recyklingu. 

„Sport dla wszystkich - recykling dla każdego” to hasło towarzyszące imprezom sportowym organizowanym w roku 2015, które Fundacja wspiera przekazując nieodpłatnie specjalnie zaprojektowane i wyprodukowane przez Ball Packaging Europe puszki aluminiowe z napojem izotonicznym.


Serdecznie dziękujemy sponsorom za wsparcie finansowe i rzeczowe podczas I LIPNOWSKIEGO BIEGU ULICZNEGO.

Szczególne podziękowania dla sponsorów :

- Firmy AKRYL

- Firmy BRATEX

- ZPUH M. CYMERMAN

- GS LIPNO

- DEKOR WIŚNIEWSKI

- MULTIKINO

- PRACOWNIA REKLAMY VIRGO

- KOMORNIK SĄDOWY ROBERT DAMSKI

- SKLEP MOHITO

- SKLEP MAXIMUS 

- FIRMA P.H KAROL

- FUNDACJA RECAL 

Szczególne podziękowania kierujemy do Powiatowej Komendy Policji w Lipnie i Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnie za zabezpieczenie trasy podczas I LIPNOWSKIEGO BIEGU ULICZNEGO. 

Patronami medialnymi byli : Tygodnik Lipnowski i Tygodnik Regionu Lipnowskiego CLI.

  

 

 
I LIPNOWSKI BIEG ULICZNY

17 Września 2015

RECYKLINGOWO

 

Fundacja na rzecz Odzysku Aluminiowych Puszek po Napojach RECAL dostarczyła dla uczestników I Lipnowskiego Biegu Ulicznego, napoje izotoniczne TAFISA 2015 w limitowanej serii aluminiowych puszek. Przez cały czas trwania imprez będzie prowadzona zbiórka pustych puszek po napojach, które trafią do recyklingu.

 

Sport dla wszystkich - recykling dla każdego” to hasło towarzyszące imprezom sportowym organizowanym w roku 2015, które Fundacja wspiera przekazując nieodpłatnie specjalnie zaprojektowane i wyprodukowane przez Ball Packaging Europe puszki aluminiowe z napojem izotonicznym. Akcję wspiera także Organizacja Odzysku recan. W zamian uczestnicy imprez mają za zadanie zebrać wykorzystane opakowania i przekazać je do ponownego przetworzenia. W tym celu Fundacja RECAL zapewnia dodatkowo bezpłatne wsparcie w postaci worków i pojemników do zbiórki pustych puszek. 

 

Jednym z głównych celów organizatorów jest to, aby osoby aktywne fizycznie były również liderami w zakresie recyklingu aluminiowych puszek po napojach. Akcja ma więc zainspirować do bardziej świadomej troski o środowisko, przybliżając kwestie odzysku opakowań. Aluminiowa puszka bowiem w 100% nadaje się do recyklingu i może być przetwarzana w nieskończoność, bez utraty jakości materiału.

 

Tegoroczna edycja będzie wyjątkowa, ponieważ Fundacja RECAL obchodzi 20-lecie swojego istnienia. Ponadto Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2015 roku dofinansował działania Fundacji pod nazwą „20 lat recyklingu aluminiowych puszek po napojach w Polsce”. Z tego powodu dla uczestników imprez przewidywane są dodatkowe atrakcje. Fundacja zachęca także do zgłaszania się osób zainteresowanych przeprowadzeniem bezpłatnych warsztatów edukacji recyklingowej dla szkół i przedszkoli oraz w okresie letnim dla kolonistów i obozowiczów. Dla zorganizowanych grup Fundacja RECAL ma przygotowaną specjalną ofertę łączącą edukację z zabawą. Aktywny udział w warsztatach i proponowanych konkursach umożliwi uczestnikom zdobycie atrakcyjnych nagród, przy okazji zapoznając ich z podstawami selektywnej zbiórki odpadów na przykładzie odzysku aluminiowych puszek po napojach.KOMUNIKAT

15 Września 2015

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym ( 15.09 ) od godz. 18.00 do 19.00 Basen Sportowy ( duży ) będzie ZAREZERWOWANY. 

 

 

  

KOMUNIKAT - I LIPNOWSKI BIEG ULICZNY

14 Września 2015

W dniu dzisiejszym ( 14.09 ) została zamknięta lista uczestników I LIPNOWSKIEGO BIEGU ULICZNEGO.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


« [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] »